SKN PECUNIA MODERNA

O nas

Go to Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco ze wszystkim co dzieje się w Kole.

Go to Projekty

Projekty

Poznaj lepiej tworzone przez nas projekty.

Go to Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

Nie pozwól by jakiekolwiek organizowane przez nas wydarzenie Cię ominęło.

Go to Partnerzy

Partnerzy

Zobacz kto nas wspiera i co o nas sądzi.

Rozwój i Wartości

W naszym działaniu wyznajemy zasadę interdyscyplinarności.

Naszą misją jest tworzenie dynamicznej organizacji o ustalonych wartościach, w której każda zaangażowana osoba działa na rzecz rozwoju własnych umiejętności oraz poczucia odpowiedzialności. Dzięki takiej pracy Koło jako całość oraz każdy członek z osobna może rozszerzać swoje pole działalności oraz dążyć do wzrostu jakości pozyskiwanej i przekazywanej wiedzy. Produktami finalnymi naszego zaangażowania w tym obszarze są tworzone projekty oraz organizowane wydarzenia otwarte z praktykami i teoretykami, którzy pomagają nam poszerzać własne horyzonty.

  • Tworzymy je z myślą o rozwoju nas samych, jak i otoczenia, w którym się znajdujemy.

  • Jesteśmy społecznością, którą tworzą indywidualiści nadający synergię naszym działaniom.

  • Tworząc artykuły naukowe stawiamy na rozwój oraz aktywność w środowisku akademickim.

  • Badamy, łączymy różne dziedziny naukowe oraz tworzymy wartość dodaną pod postacią magazynu naukowego.

Zarząd

Michał Michnik

Członek Zarządu
Student III roku Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii. Student Ambassador w The Boston Consulting Group (BCG). Aktywny członek Koła od 2014 roku, a od 2016 roku również Prezes Zarządu. Założyciel oraz redaktor naczelny studenckiego czasopisma „Balance”. Naukowo interesuje się zagadnieniami z obszarów audytu śledczego, innowacji w biznesie oraz doradztwa strategicznego.

Patryk Dąbrowski

Członek Zarządu
Student I roku studiów magisterskich Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii oraz III roku Gospodarki turystycznej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Od 2013 roku aktywny członek SKN Pecunia Moderna, a od 2016 roku członek zarządu pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Naukowo interesuje się zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym oraz rachunkowością agresywną.

Maksymilian Cemel

Członek Zarządu

Marianna Kuźniak

Członek Zarządu
Studentka III roku Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw oraz kierunku prawno – ekonomicznego. Studencki Ambasador oraz stażysta w PKO BP SA. Stypendystka programu Rotary Mannheim – Friedrichsburg. W Kole aktywnie działa od 2016 roku sprawując funkcję Członka Zarządu ds. Promocji Koła. Naukowo interesuje się regulacjami w niemieckim systemie finansowym.

Joanna Sobkowiak

Sekretarz Koła

Tomasz Gabrusewicz

Opiekun Koła

Aktualności

Bądź na bieżąco ze wszystkim co dzieje się w Kole.

Bądź w kontakcie