Warsztat z BDO pt.: „Przypadki stosowania rachunkowości kreatywnej oraz postępowanie biegłego rewidenta w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas badania sprawozdania finansowego jednostki”

16 czerwca odbył się ostatni w tym roku organizowany przez nas warsztat z naszym Patronem – BDO Polska. Przedstawicie firmy – Pan Michał Anioł oraz Pan Tomasz Diering przeprowadzili warsztat pt.: „Przypadki stosowania rachunkowości kreatywnej oraz postępowanie biegłego rewidenta w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas badania sprawozdania finansowego jednostki”. W niezwykle ciekawy sposób przedstawili nam oni rolę Read more about Warsztat z BDO pt.: „Przypadki stosowania rachunkowości kreatywnej oraz postępowanie biegłego rewidenta w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas badania sprawozdania finansowego jednostki”[…]

Wykład dr. Tomasza Bojkowskiego pt. „Odpowiedzialność karna skarbowa księgowego”

Tematyka wykładu łączyła w sobie głównie zagdanienia prawne związane z wykonywaniem pracy księgowego. Jak się okazało, odpowiedzialność nie ogranicza się do poprawnego ujmowania operacji w księgach, lecz jest bardzo szeroka, z powodu często pełnionej doradczej funkcji księgowych w spółkach. Istotna jest tu znajomość przepisów aktów wchodzących w skład prawa finansowego, do których odnosi się Kodeks Karny Skarbowy. Jak Read more about Wykład dr. Tomasza Bojkowskiego pt. „Odpowiedzialność karna skarbowa księgowego”[…]

Debata „Konflikt interesów w rachunkowości kreatywnej” z udziałem dr. hab. Marka Cieślaka i dr. Tomasza Gabrusewicza

Debata ta była pierwszą organizowaną przez nasze Koło. Wychodząc poza schemat wykładów i warsztatów, chcemy stworzyć pole do dyskusji między osobami z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą a studentami. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy mogą weryfikować swoje poglądy, utwierdzić się w nich, lub dostrzec szerszy kontekst, który nie zawsze jest oczywisty. Pierwsza debata przebiegała pod znakiem rachunkowości kreatywnej oraz konfliktu interesów, który Read more about Debata „Konflikt interesów w rachunkowości kreatywnej” z udziałem dr. hab. Marka Cieślaka i dr. Tomasza Gabrusewicza[…]

Warsztat z p. Łukaszem Motałą, Wiceprezesem 4audyt sp. z o.o.

Warsztat pt. „Zamknięcie roku obrotowego” obejmował zagadnienia dotyczące aspektów prawnych oraz praktycznych ujmowania składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym. Warsztaty podzielone były na dwie części, które odbyły się 17 i 20 kwietnia na UEP, a każda z sesji trwała 3 godziny zegarowe. Podczas nich p. Łukasz Motała w sposób profesjonalny i otwarty konfrontował zapisy ustawy o rachunkowości z praktyką gospodarczą, wskazując Read more about Warsztat z p. Łukaszem Motałą, Wiceprezesem 4audyt sp. z o.o.[…]

Członkowie Pecunii na Konferencji NAWNE W Krakowie

Na początku maja 4 członków Koła: Agnieszka Biegała, Iza Fabisiak, Marcin Doliwka, Jan Barański, wzięlo udział w konferencji naukowej „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych”, organizowanej dla studentów z całej Polski przez 3 Koła Naukowe UEK: Analizy Danych, Controllingu i Finansów, Procesu Zarządzania. W konferencji wzięli udział studenci z Krakowa, Poznania i Wrocławia. Nasi członkowie podczas panelu jakościowego zaprezentowali swoje referaty, na podstawie Read more about Członkowie Pecunii na Konferencji NAWNE W Krakowie[…]