1 listopada 2016

Historia

Pierwsze Koło Naukowe pod opieką ówczesnej Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej (obecnie Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych) powstało w marcu 2003 roku, dzięki inicjatywie studentów specjalności Finanse i Polityka Pieniężna oraz ich pierwszemu opiekunowi naukowemu dr hab. Kamilli Marchewce – Bartkowiak, prof. nadzw. UEP. Razem wybrali nazwę trafnie opisującą ówczesne obszary zainteresowań dot. polityki pieniężnej – SKN Pecunia.

Start działalności był bardzo intensywny. Przez pierwsze 3 lata, od 2003 do 2006 roku, członkom Pecunii udało się zorganizować wiele warsztatów, konkursów oraz wydać 4 zeszyty naukowe zawierające ich artykuły. Ponadto, opublikowano wiele broszur w formie gazetki ekonomicznej wydawanej przez Koło.

W latach następnych opiekunem naukowym Koła był dr Michał Skopowski. Obszary zainteresowań pozostały takie same, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Wtedy również były organizowane warsztaty i seminaria.

Jednak do 2013 roku SKN stopniowo zmniejszało swoją aktywność, głównie z powodu kończenia studiów przez jego członków i brak kontynuatorów, którzy poprowadziliby dalej z zaangażowaniem tę organizację.

Na początku 2014 roku nasza grupa studentów (wtedy II roku) podchwyciła temat reaktywacji Koła, który zaproponował dr Tomasz Gabrusewicz. Od kwietnia 2014 roku, nowego początku w naszej historii, zmieniono statut, nowym opiekunem został dr Gabrusewicz, a nazwa Koła zyskała nowy człon. SKN Pecunia Moderna nawiązuje do przeszłego, bogatego dorobku oraz do nowej grupy ludzi i energii, którą wnoszą. Zmianie uległo również logo organizacji, które podkreśla równocześnie edukacyjny, interdyscyplinarny, jak i prorozwojowy charakter obecnego Koła.