„Język (w) rachunkowości”

2 grudnia SKN Pecunia Moderna z przyjemnością uczestniczyło w wykładzie przygotowanym przez dra  Marka Masztalerza,  adiunkta  w Katedrze Rachunkowości na UEP. W badaniach naukowych dr Masztalerz koncentruje się na strategicznej rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów docelowych oraz innych zagadnieniach z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu.

Prowadzący przedstawił nam prezentację pt. „Język (w) rachunkowości”, na której omówił podejścia do zrozumienia języka rachunkowości, mianowicie strukturalne, funkcjonalne, semiotyczne i społeczne.

Nawiązując do tekstu zasadniczego Ustawy o Rachunkowości, spośród powtarzających się w niej kategorii wynikowych, zdecydowanie najczęściej występuje  słowo „koszt”. Koszt jest określany mianem „semantycznego monstrum”, na co wskazuje wieloznaczność danego pojęcia . Jest definiowany w różny sposób, jako :

• zużycie czegoś
• wielkość zmniejszająca  kapitał własny
• kategoria bilansowa.

Dr Masztalerz zaznaczył, że precyzyjniej pojęcia związane z rachunkowością wyjaśnia język typowy dla biznesu – język angielski. Potwierdzeniem tej tezy może być przytoczony przykład rachunkowego kosztu,  który dzieli się na „cost” i „expense”, czy też zysku mającego odpowiedniki: „profit” i „gain”.

Rachunkowość w sposób sformalizowany przedstawia wszelkie zdarzenia gospodarcze oraz dostarcza  całą terminologię dotyczącą sfery finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiając prezentację uzyskanych informacji oraz podejmowanie decyzji, dzięki czemu uznawana jest za język biznesu. Zatem z praktycznego punktu widzenia, można pokusić się o stwierdzenie, że to wspomniany wcześniej język angielski jest językiem rachunkowości.

Bardzo dziękujemy Panu Doktorowi za współpracę, cenne rady i poświęcony nam czas, mamy nadzieję że nie poprzestaniemy na tym spotkaniu.


Agnieszka Dałek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *