19 listopada 2016

KPPiRF

Nasze Koło działa w strukturze Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych.

Katedrę prowadzi z sukcesami od wielu lat prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska, która zarządza sporym zespołem profesorów nadzwyczajnych, adiunktów i doktorantów.

Obszary badawcze poruszane przez pracowników Katedry to przede wszystkim:

  •         polityka pieniężna
  •         rynki finansowe
  •         skarbowość
  •         rachunkowość
  •         bankowość

Szerokie pole zainteresowań przekłada się na wiele publikacji, które oprócz nauczycieli akademickich mogą zgłaszać również studenci m.in. w „Debiutach ekonomicznych”, które zrodziły się z pomysłu prof. Przybylskiej – Kapuścińskiej.

Katedra prowadzi obecnie dwie specjalności na studiach dziennych:

  •         Rachunkowość i Skarbowość
  •         Zarządzanie Finansami Prywatnymi