1 listopada 2016

Obszary zainteresowań

Istotą Koła obecnie jest stworzenie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy z zakresu:

 •         rachunkowości
 •         polityki pieniężnej
 •         zrównoważonego rozwoju
 •         odpowiedzialności społecznej
 •         etyki we współczesnej rachunkowości

Chcemy propagować wśród studentów interdyscyplinarną wiedzę ekonomiczną poprzez organizowanie warsztatów, zajęć wewnętrznych oraz konferencji. Pragniemy prężnie rozwijać nasze umiejętności i zainteresowania poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas studiów. Czerpiemy z doświadczenia praktyków ze świata biznesu oraz pracowników naukowych, aby jak najlepiej przygotować się do pracy zawodowej.

Myśląc przyszłościowo, cele długofalowe naszej organizacji możemy zamknąć w 5. punktach:

 •         Doskonalenie umiejętności organizacyjnych i zarządczych poprzez pracę w zespole;
 •         Możliwość publikacji własnych badań i prac naukowych;
 •         Prowadzenie wykładów, szkoleń itp. dla zainteresowanych grup społecznych;
 •         Rozszerzenie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą;
 •         Dbałość o wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wartości, które nam przyświecają, to:

 •         Rozwój
 •         Etyka
 •         Odpowiedzialność