18 marca 2019

Poprzednie edycje

W dniach 24– 25 kwietnia 2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się się Ogólnopolska Konferencja „Poznań Business Summit 2018”, współorganizowana przez SKN Pecunia Moderna oraz SKN Inżynierii Finansowej działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W trakcie 2 dni Konferencji swoje referaty zaprezentowało 39 prelegentów, odbyły się 2 wykłady otwarte oraz debata ekspercka, których wysłuchało 124 uczestników biernych.

W Konferencji czynny udział wzięło wielu członków naszego Koła. Przygotowali oni i wygłosili następujące referaty:

 • Maksymilian Cemel – Restrukturyzacja należności publicznych – prawo restukturyzacyjne
 • Marcin Doliwka, (z Z. Olszewska) – Analiza wpływu zmienności amerykańskich indeksów giełdowych na notowania Etherem w latach 2015 – 2018
 • Iza Fabisiak (z J. Busen) – Analiza przyczyn sukcesu izraelskich start-upów oraz perspektywy współpracy między Polską a Izraelem
 • Joanna Guziwelakis, Marianna Kuźniak – Kształtowanie kapitału ludzkiego jednym z czynników rozwoju i sukcesu firmy
 • Jan Jankowiak – Alternatywne systemy obrotu jako istotny element funkcjonowania współczesnych rynków kapitałowych
 • Aleksandra Kaszczyńska – Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe na podstawie przepisów prawa podatkowego
 • Krzysztof Knopp – Stopy zwrotu dla akcjonariuszy spółek przejmowanych  w transakcjach fuzji i przejęć z udziałem polskiego podmiotu w latach 2007-2014 w ujęciu międzybranżowy
 • Klaudia Wartecka, Natalia Krzemińska – Debiut na giełdzie, czyli co to właściwie jest IPO?
 • Michał Michnik, Marcin Ruchlewicz – Sharing economy- czyli…?
 • Nikodem Szewczyk, Piotr Krasiński – Shadow banking czyli ciemna strona bankowości
 • Paulina Szymanek – Raportowanie ujawnień niefinansowych wyzwaniem dla rachunkowości i finansów

Poznań Bussiness Summit 2018 w liczbach:

– 2 dni wystąpień,
– 4 patronaty honorowe,
– 3 partnerów biznesowych,
– 39 prelegentów,
– 27 referatów,
– 124 uczestników biernych,
– 2 wykłady otwarte,
– 1 debata ekspercka.

Partnerzy poprzedniej edycji:

– EY,
– Franklin Templeton Investmensts,
– BDO Polska.

Patronaty honorowe:

-Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
-Prezydent Miasta Poznania,
-Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP,
-Stowarzyszenie Polish Entrepreneurship & Leadership Society – PELS.