18 marca 2019

Poznań Business Summit

W dniu 15 maja 2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Poznań Business Summit 2018”, organizowana przez SKN Pecunia Moderna oraz SKN Inżynierii Finansowej.

Flagowym projektem SKN Pecunia Moderna w roku akademickim 2018/2019 jest organizacja studenckiej konferencji naukowej Poznań Business Summit. Spotkanie to będzie platformą do debaty na szeroko pojęte tematy ekonomiczne, a wśród zagadnień nie zabraknie kwestii podatków, rynków finansowych i ich regulacji, miękkich aspektów biznesu, polityki gospodarczej, inżynierii finansowej, czy tak bardzo przez nas docenianej rachunkowości. Nie zabranie także debaty akademickiej, wydana zostanie również monografia naukowa, dzięki której wszystkie artykuły prelegentów zostaną zapamiętane na dłużej. Pragniemy, aby biznes spotkał się z kolejnym pokoleniem ciekawych i ambitnych ludzi, którzy są gotowi oraz chętni do podjęcia się nowych zadań i pracy. Wydarzenia towarzyszące konferencji z pewnością przyczynią się do wzmocnienia wizerunku SKN Pecunia Moderna oraz pozwolą na tworzenie jeszcze większej ilości projektów w przyszłości.