Relacja z I. edycji Akademii EFC, 23-25.06.2014

Razem z Dagmarą Pawełkiewicz otrzymaliśmy rekomendacje od opiekuna naszego koła, dra Gabrusewicza, za co ogromnie dziękujemy, bo całe wydarzenie było dla nas wartościowym doświadczeniem. Jak się później okazało stanowiliśmy prawdopodobnie najmniej liczną reprezentację uczelni, a najwięcej uczestników Akademii pochodziło z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Sama Akademia była organizowana po raz pierwszy przez Gdańską Akademię Bankową przy wsparciu Banku Zachodniego WBK. Ideą tego było dopuszczenie do głosu młodszej generacji ludzi, którzy w przyszłości mają tworzyć o sile krajowej gospodarki. W premierowej edycji Akadameii wzięło udział około 80 polskich studentów uczelni krajowych i zagracznich (LSE) oraz 20 studentów z Ukrainy.

Wszystko to działo się przy okazji IV Europejskiego Kongresu Finansowego, który od początku gości osobistości z dziedziny ekonomii, polityki oraz przedsiębiorczości. Celem każdego Kongresu jest wypracowanie rekomendacji, które mogłyby zostać rozpatrzone czy przy podejmowaniu decyzji m.in. polityczno – gospodarczych. Każdego dni miało miejsce kilkanaście paneli dyskusyjnych, których rozpiętość merytoryczna była bardzo szeroka. Tematami przewodnimy tegorocznej edycji były Unia Bankowa oraz bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto, uczestniliczyliśmy w dyskusjach poświęconych zagadnieniom m.in. corporate governance czy szarej strefy. Duży nacisk kładziono na kwesti innowacyjności i konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej w obecnych czasach.

Oprócz programu EKF uczestnicy Akademii brali udział w spotkaniach z liderami oraz rozwiązywali case studies, wedle tematyki jaką wybrali. Dagmara weszła w tematykę giełdową, uczestnicząc w rozmowie z ówczesnym Prezesem GPW S.A. Adamem Maciejewskim oraz w warsztacie dotyczącym rynku NewConnect. Ja z kolei poszedłem w tematykę bankową, biorąc udział w spotkaniu z Prezesem Zarządu BZ WBK Mateuszem Morawieckim oraz w case study z zakresu doradztwa inwestycyjnego prowadzonego przez Dom Maklerski BZ WBK. Oprócz tego, równolegle przebiegały spotkania prowadzone przez PKN Orlen oraz KGHM Polska Miedź.

Musimy przyznać, że byliśmy miło zaskoczeni otwartością liderów, którzy z nami dyskutowali. Nie było nadmiernej pompy, rozmowy przebiegały na luzie, często Prezes Morawiecki dodawał coś od siebie, czego sam przyznawał, że nie odważyłby się powiedzieć publicznie. Tu rozmowa dotyczyła głównie praktyk oferowanych dla studentów przez firmy oraz oczekiwania obu grup. Wniosek z tego był taki, że jednak na początku trzeba płacić „frycowe”, więcej dawać od siebie niż oczekiwać w postaci wyższej pensji. Co nie oznacza, że takie praktyki powinny być darmowe.

Jak już wspomniałem, produktem finalnym każdego Kongresu są rekomendacje. Dokładny opis i wnoski zawarte są tutaj. Dotyczą one następujących tematów:

  1. Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny przystąpić do Unii Bankowej? – aktualizacja stanowiska.
  2. Towarowe giełdy energii a bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.
  3. Interwencjonizm państwowy w procesy rozwojowe.
  4. Zarządzanie popytem na energię elektryczną.
  5. Mobilizowanie długoterminowych oszczędności krajowych.
  6. Rekomendacja Akademii EFC: Współpraca polskich uczelni z biznesem.
  7. Jak zwiększyć atrakcyjność projektów infrastrukturalnych dla kapitału prywatnego?
  8. Jaka powinna być polityka imigracyjna?

Ciekawym zagadnieniem jest temat Polski w Unii Bankowej. Wyraźnie było widać podział między przedstawicielami europejskich instytucji bankowych i nadzorczych a ich polskimi odpowiednikami i analitykami. Uogólniając, ta pierwsza grupa chciałaby uczestnictwa Polski w Unii Bankowej w pełnym zakresie. Z kolei postawa polska jest szczególna, bo z jednej strony nie chce za bardzo wchodzić do Unii, ale z drugiej strony chciałaby mieć prawo do uczestniczenia w jej decyzjach. Ta sytuacja wynika m.in. z tego, że 60% polskiego rynku bankowego jest w rękach zagranicznych instytucji, przez co ewentualne decyzje Unii Bankowej mogłyby znacząco wpływać na sytuację rynku w Polsce. Pomimo kilku debat poświęconych temu zagadnieniu, wiadomo, że wciąż jest zbyt wiele znaków zapytania, aby jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię.

Oprócz „zajęć merytorycznych” codziennie wieczorem odbywały się bankiety. Pierwszego dnia w Operze Leśnej w Sopocie, a drugiego w Stoczni Gdańskiej. Dawało to mozliwość do poznania się wśród studentów oraz przedstawicieli różnych środowisk.

Podsumowując, byliśmy zachwyceni możliwością uczestniczenia w takim wydarzeniu. Organizacja ze strony GAB była bardzo dobra, świetne warunki zakwaterowania i atmosfera. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku reprezentacja UEPu będzie jedną z większych na Akademii.
Również aby uniknąć zarzutu, że wróciliśmy z pustymi rękoma, zapraszamy do przeczytania relacji z sześciu wykładów, które uznaliśmy za szczególnie interesujące.

Warto zapoznać się z listem z podziękowaniami prof. Leszka Pawłowicza dla dra Tomasza Gabrusewicza oraz z pełną Rekomendacją Akademii EFC.

Więcej informacji odnośnie EFC na stronie efcongress.com oraz akademiaefc.pl.

Jan Barański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *