Spotkanie z dr hab. Kamillą Marchewką – Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Dnia 27 października SKN Pecunia Moderna miało przyjemność uczestniczyć w wykładzie przygotowanym przez Panią dr. hab. Kamillę Marchewkę-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, pracownika Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej.

 

pobrane

 

Obszary zainteresowań naukowych prof. Marchewki-Bartkowiak obejmują między innymi:

  • zarządzanie długiem publicznym,
  • zarządzanie i nadzór w sektorze publicznym,
  • polityka pieniężna.

Prof. Marchewka-Bartkowiak jest nie tylko cenionym dydaktykiem i naukowcem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, aktywnym członkiem Rady Wydziału Ekonomii, ale również pełni wysoką funkcję poza Uczelnią. Pani Profesor jest ekspertem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu – zatrudnioną na stanowisku specjalisty ds. finansów publicznych, a także redaktorem Leksykonu budżetowego BAS (Biuro Analiz Sejmowych) Kancelarii Sejmu.

Prof. Marchewka-Bartkowiak przedstawiła nam prezentację pod tytułem „Od tradycyjnej administracji publicznej przez model menedżerski po public governance – czy w Polsce to działa?” Celem wykładu było poruszenie problemu administracji publicznej.

W dobie kryzysu ekonomicznego oraz ciągłego dążenia do wzrostu efektywności organów publicznych, administracja publiczna postrzegana jako organ wyłącznie wykonawczy, jest podejściem archaicznym. Większa świadomość oraz chęć uczestnictwa w życiu społecznym wymusiła na pierwotnej, opartej na procedurach i biurokracji administracji respektowania obywatela, jako konsumenta usług publicznych.

pobrane-1

Model menedżerski, który reprezentuje nowe publiczne zarządzanie (New Public Management – NPM) kładzie nacisk przede wszystkim na celowość, wynik i jakość wykonywania zadań budżetowych. Możemy zauważyć silny wpływ polityki stosowanej w prywatnych przedsiębiorstwach, a co za tym idzie postrzeganie administracji publicznej w odniesieniu do gospodarki rynkowej.

Ogromną rolę w transformacji administracji publicznej stanowi również public governance, czyli odejście od struktur scentralizowanych, na rzecz zarządzania sektorem publicznym, jako współpraca publiczno-prywatna. Takie zdefiniowanie widzi społeczeństwo obywatelskie, nie tylko jako podmiot zainteresowany decyzjami władz publicznych, ale także jako podmiot biorący czynny udział w wykonywaniu zadań publicznych.

Zainteresowanych odsyłamy do biuletynu pod tytułem Nowe zarządzanie publiczne, którego autorem jest prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak

orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/24E1231535A8BDE5C1257D6A003B6AEA/$file/Infos_178.pdf

Agnieszka Biegała

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *