Wywiad z dr hab. Kamillą Marchewką-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP o bogatych początkach Pecunii

Wywiad dotyczący założenia Studenckiego Koła Naukowego Pecunia oraz działalności w latach 2003-2006

Wywiad z dr hab. Kamillą Marchewką-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP pierwszym opiekunem SKN Pecunia w latach 2003-2006.
Dnia 27 X mieliśmy możliwość przeprowadzenia wywiadu dotyczącego osiągnięć i działań Studenckiego Koła Naukowego Pecunia

Studenckie Koło Naukowe rozpoczęło działalność w marcu 2003 roku, proszę nam powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na jego założenie – była to inicjatywa odgórna, czy może też pomysł studentów, którzy chcieli  poszerzyć  obszar swoich zainteresowań?

Można powiedzieć, że inicjatywa była dwutorowa, z jednej strony Kierownik Katedry – prof. W. Przybylska – Kapuścińska wyszła z propozycją odgórną, z drugiej strony studenci byli bardzo zdeterminowani, aby działać. Studenci-założyciele byli naprawę fantastycznymi organizatorami. Mogę wymieć wśród nich osoby z Zarządu Koła m.in. Patryka Kocia, Anię Rubrycką, czy Mateusza Bochenka, później Krzysztofa Białousa oraz Jurka Kaźmierczyka. Do dziś z niektórymi z nich mam kontakt.

Wiem, że z perspektywy czasu może być to trudne, ale proszę nam powiedzieć, kto był pomysłodawcą nazwy koła i dlaczego, akurat Pecunia?

Pecunia, czyli pieniądz ma powiązanie z tematyką naukową Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Teoria pieniądza była także najistotniejszym obszarem badań śp. Prof. Zenobii Knakiewicz oraz śp. Prof. Jerzego Wolniaka z Katedry Bankowości, którzy byli autorytetami w tej dziedzinie. Miałam zaszczyt z nimi współpracować w początkach mojej pracy na Uczelni właśnie w ramach tej Katedry.

Porozmawiajmy teraz na temat działalności koła, początki pewnie nie należały do najprostszych. Obecnie SKN Pecunia Moderna skupiła się między innymi na problemach z zakresu zrównoważonego rozwoju, etyki i odpowiedzialności w rachunkowości. Jakie były pierwotne obszary zainteresowań SKN Pecunia?

Problematyka Koła była bardzo szeroka i dotyczyła ogólnie rzecz ujmując polityki pieniężnej i budżetowej oraz rynku finansowego. Zorganizowaliśmy naprawę bardzo wiele spotkań dyskusyjnych zarówno z zaproszonymi gośćmi z Uczelni, jak i z tzw. praktyki na różne tematy. Starałam się jednak, aby nasi członkowie Koła także mieli możliwość prezentacji interesujących ich tematów, dlatego część spotkań prowadzona była przez Nich.

Na jednym ze spotkań z obecnymi członkami  Koła, otrzymaliśmy od Pani Profesor Zeszyty wydawane przez SKN Pecunia, zawierające publikacje ówczesnych członków koła. Jest to imponujące osiągnięcie. Proszę na chwilę zapomnieć  o skromności i opowiedzieć nam o Waszych osiągnięciach.

Zeszyty Koła z serii „Z prac młodych ekonomistów” są rzeczywiście naszą najbardziej namacalną wizytówką. Były sponsorowane przez GPW, NBP oraz Krajowy Depozyt Papierów wartościowych (sponsorów pozyskaliśmy sami). Za „mojej” kadencji opiekuna Koła wydaliśmy cztery Zeszyty z artykułami studentów zarówno z Koła, jak i ze specjalności, którzy chcieli do nas dołączyć i rozpocząć działalność naukową. Proszę pamiętać, że mówimy tutaj głównie o studentach drugiego i trzeciego roku studiów. Dlatego przygotowanie takiego artykułu było dla nich najczęściej pierwszym tego rodzaju doświadczeniem. Dzięki temu z pewnością wzbogacili swoje CV, …a ja swoją pracę dydaktyczno-naukową ;).

Tutaj jednak nie chodzi o skromność, ale raczej o pojemność artykułu ;).

Mogę więc wyliczyć nasze najważniejsze osiągnięcia.

W kwietniu 2004 roku nasze Koło zorganizowało wówczas jeszcze w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pierwszą konferencję poświęconą polityce pieniężnej i rynkowi kapitałowemu. Jej nazwa brzmiała „Pieniądz i Rynek” a tematykę określał podtytuł „NBP i GPW – dziś i jutro”. Udało się nam zaprosić kilku wybitnych ekspertów, którzy zaprezentowali uczestnikom swoje poglądy i wiedzę na te tematy, m.in. pracowników NBP, GPW, DM BISE, SGH oraz AE w Poznaniu (m.in. A. Sławiński – członek Rady Polityki Pieniężnej, R. Kokoszczyński – Dyrektor Biura Badań Makroekonomicznych NBP, L. Adamska – Dyrektor Działu Planowania Strategicznego GPW).

W listopadzie 2005 odbyła się druga konferencja naukowa z cyklu „Pieniądz i Rynek”, której podtytuł brzmiał „Kiedy do Euro?”. Do dyskusji tym razem zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz czołowi eksperci z Centrum im. Adama Smitha oraz Fundacji CASE (I. Jabłoński i R. Antczak).

Ponadto SKN „Pecunia” wspólnie ze Stowarzyszeniem Studenckim WIGGOR z Akademii Ekonomicznej z Wrocławia było współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, które odbywało się w tym samym czasie na kilku uczelniach ekonomicznych. Konkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem studentów na naszej Uczelni.

Z większych przedsięwzięć mogę też dodać, iż Koło wzięło udział w 2003 roku w VI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Studenci Koła prezentowali tematy: „Historia i ewolucja pieniądza”, „Współczesne metody zabezpieczania pieniądza papierowego”, „Ewolucja banknotów Polskich w świetle ich zabezpieczeń”. Co jednak kluczowe, do pokazania tego członkowie Koła przyjęli formę happeningu, w tym inscenizacji teatralnej, prezentacji i wykładu. W praktyce zaś wyglądało to tak, że wypożyczyli stroje z poznańskich teatrów i sami odgrywali scenki i role przez siebie napisane. Całość wyszła fantastycznie. Takich właśnie miałam studentów – innowatorów, którzy nie bali się wyjść poza standardy.

Mieliśmy okazję przeczytać biuletyn wydawany przed SKN pod opieką Pani Profesor pt. Wywiad Pecunia. Skąd członkowie czerpali inspiracje i jakie tematy poruszali w tej publikacji?

Nie ukrywam, że pomysł był mój, gdyż zauważyłam, iż niektórzy z naszych członków, a konkretnie członkiń Koła, wykazują nie tylko zainteresowania finansami, ale posiadają duże zdolności humanistyczne. Dlatego postanowiłam to wykorzystać, co zakończyło się inicjatywą stworzenia dwustronicowego biuletynu, który dystrybuowany był za darmo na naszej Uczelni. Biuletyn zawierał m.in. wywiady z ciekawymi ludźmi finansów i nie tylko, ale także artykuły z życia Uczelni i studentów. Niestety biuletyn zakończył „swój żywot” wraz z końcem mojej „kadencji” jako opiekuna Koła. Mam jednak nadzieję, że może kiedyś zostanie wskrzeszony ;).

Na koniec pytanie, które musi paść jako, że była Pani pierwszym Opiekunem Koła. Jak Pani Profesor wspomina tamtą współpracę i jak ocenia możliwości obecne SKN Pecunia Moderna?

Nie ukrywam, że prowadzenie Koła było dla mnie pierwszym ważnym wyzwaniem organizacyjnym na Uczelni, ale nie zrobiłabym nic bez „moich” studentów- członków Koła. Lubię współpracować ze studentami, pod warunkiem że dla nich to również coś ważnego. Pierwsi członkowie Koła, szczególnie osoby z Zarządu, wykazywali się bardzo dużą pomysłowością, nawet czasami sama byłam zaskoczona przedstawianymi mi inicjatywami. Świetnie działali w grupie. Nikogo nie musiałam zmuszać do niczego, bo wiedzieliśmy że zależy nam wspólnie na rozwoju tego Koła.

Dlatego uważam że kreatywność i zaangażowanie to jest klucz do sukcesu, którego życzę Waszemu opiekunowi, obecnemu szefostwu i członkom Koła Pecunia Moderna.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas. Bardzo ważne dla nas, jako obecnych członków SKN Pecunia Moderna jest poznanie genezy powstania Koła, osiągnięć naszych poprzedników oraz pierwotnych założeń, jakie Wam przyświecały. W swoich obecnych działaniach postaramy się je respektować i równie godnie reprezentować SKN Pecunia.

Wywiad z prof. Kamillą Marchewką-Bartkowiak przeprowadziły:

Agnieszka Dałek oraz Iza Fabisiak

Pytania zredagowała Agnieszka Biegała

 

Przykładem inwencji i rozwoju osobistego studentów, którzy tworzyli ówcześnie koło naukowe jest poniższa broszura, prezentująca ich przemyślenia na temat minionej sytuacji ekonomicznej, ale również na temat samych studiów.

WYWIAD PECUNIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *